Cavagna Group Teknik Ekipman San. Ve Tic. Ltd. Sti.

Istanbul, Sarigazi, 34774, Turkey

Tel: +90 216 455 3628

Cavagna Group Teknik Ekipman San. Ve Tic. Ltd. Sti.
Business Details
Address
  • Tatlisu Mahallesi Erkaya Sokak N°: 1/13
  • Ümraniye
  • Istanbul, Sarigazi, 34774
  • Turkey
Contact
Head Office