Cryogenic Industries

Hangzhou, Zhejiang, 311122, China

Tel: 86 571 88690739

Cryogenic Industries
Business Details
Address
  • 16 Xianxing Road, Xianlin Industrial Zone
  • Xianlin Jiedao, Yuhang District
  • Hangzhou, Zhejiang, 311122
  • China
Contact
  • Tel: 86 571 88690739
  • Fax: +86 57186194787
Head Office