Linde Gas Xiamen Ltd.

Jimei Xiamen, 361021, China

Tel: +86 592 6102990

Linde Gas Xiamen Ltd.
Business Details
Address
  • Sun Ban Road
  • North Industrial Zone
  • Jimei Xiamen, 361021
  • China
Contact
  • Tel: +86 592 6102990
  • Fax: +86 592 6102991