Zhejiang Jindun Holding Group Co Ltd

Zhejiang province, 312367, China

Tel: +86 57 5203 6888

Zhejiang Jindun Holding Group Co Ltd
Business Details
Address
  • Xiaoyuue Town
  • Shangyu City
  • Zhejiang province, 312367
  • China
Contact
  • Tel: +86 57 5203 6888