Jinhong Gas (Huaian) Electronic Materials CO., LTD

Huaian City, Jiangsu Province, China

Tel: +86 517 87611196

Jinhong Gas (Huaian) Electronic Materials CO., LTD
Business Details
Address
  • Guoqiao Road
  • Hongze Salt Chemical District
  • Huaian City, Jiangsu Province
  • China
Contact
  • Tel: +86 517 87611196
Categories
Gas Services
Gas Supplier